[re]CONEIX [re]NATURA

Concurs per a la regeneració urbana de l’entorn de la Plaça Ciutat de Bruges, Llotja de la Seda, Mercat Central i església de Sant Joan del Mercat a València.

Equip + la paisatgeria, amb Batlle i Roig arquitectes.
Promotor: Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori. Generalitat Valenciana. Web concurs
Dates: octubre 2017

[re]coneix [re]natura_2020_memòria

[re]coneix
Expressa la voluntat de [re]apropiació de l’espai públic per part de la ciutadania, ficant al centre de la planificació a les persones, reconeixent la diversitat i les necessitats de totes i tots en totes les etapes de la vida, per tal de ser agents actius del canvi.
Recuperem la història per dotar al conjunt d’una identitat pròpia amb un caràcter unitari. Ens inspirem en l’antiga illa fluvial del Túria de l’época romana, en les diverses inundacions patides i la xarxa de sèquies herència de l’època islàmica, concretament en la sèquia de Rovella.

[re]natura
Expressa la necessitat de [re]naturalitzar els entorns urbans, potenciar la interacció ciutat-natura per què el patrimoni verd urbà forme una veritable xarxa, augmentant la biodiversitat urbana. La natura fa un servei no sols ambiental sinó també social, obrint més possibilitats a la salut i al benestar.

Un sistema obert al disseny col·laboratiu
No proposem un disseny finalista ni tancat, sinó un sistema flexible amb idees i estratègies participatives, que necessita de la col·laboració activa de tots els agents implicats per acabar de dissenyar-se.
Persones i infraestructura verda urbana (aigua i natura) són la base d’aquesta proposta, on la mobilitat i els usos estan garantits per la funcionalitat i la flexibilitat dels espais compartits resultants.